Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Додаток

до Порядку про податок

на майно, в частині плати

за землю

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку

 

п/п 

Категорія платників земельного податку 

Розмір ставки земельного податку,% від нормативної грошової оцінки землі (НГО) 

1 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органипрокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування таоздоровленнняхворих, військові формування, утворені у відповідності до законівУкраїни,ЗбройніСили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів 

0,00% 

2 

Власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи),які мають належним чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників, зазначених у пп.4-9 

 

3 

Землекористувачі (юридичні та фізичні особи),які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою, зазначених у п.4-8 

1,00% 

4 

Власники та користувачі сільськогосподарських угідь (фізичні особи) за один гектар : 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ 

 для багаторічних насаджень 

 

 

0,1% 

0,03% 

5 

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих житловим фондом; ут.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів 

0,03% 

6 

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку,гаражно-будівельними;дачно-будівельними та садівницькими товариствами 

0,03% 

7 

Власники та користувачі земельних ділянок залізничного та авіаційного транспорту (крім земельних ділянок, наякихзнаходятьсяокреморозташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, які оподатковуються на загальних підставах) 

3,00% 

8 

Власники та користувачі земельних ділянок, які надані для розміщення об'єктів енергетики, що виробляють електричну енергію  з відновлених джерел енергії 

3,00% 

9 

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих об'єктами природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано зфунціональнимпризначенням цих об'єктів. Дія цього пункту незасосовуєтьсядо земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичніпредставництва,яківідповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі 

3,00% 

10 

Власники вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, розташованих в житлових будинках 

2,00% 

11 

Землекористувачі, які набули земельні ділянки на праві постійного користування, завийняткомплатників, зазначених у пп.4-8,12 

10,00% 

12 

Землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті Земельного кодексу України 

12,00% 

13 

Іншіземелекористувачі, для яких можливовизначити інші ставки земельного податку 

 

14 

Якщо у районі в 2016 році не передбачається впровадження нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, в обов'язковому порядку встановити ставки земельногоподатку для таких власників та землекористувачів 

 

15 

Власники та користувачі земельних ділянок за межами населених пунктів, на яких розташовані господарські двори 

 

0,03% 

Сільський голова                                                       В.М.Мокрицький