Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
проект РІШЕННЯ
ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

Про створення

громадського пасовища

 

Відповідно до статтi 26 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, статей 34, 38 Земельного кодексу України, частини п’ятої розділу другому “Прикінцеві та перехідні положення”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів від 17 травня 2016 року протокол № 5 , розглянувши заяву уповноваженої особи власників худоби територіальної громади від 21.03.2016року № Р-16(з), щодо забезпечення в потребі випасання громадської худоби на землях кормових угідь сільськогосподарського призначення державної власності розташованої на території Мирненської сільської ради, Біляївського району, Одеської області, Мирненська сільська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

1.Доручити голові Мирненської сільської ради 
(Мокрицькому В.М.) подати клопотання до Головного управління Держгеокадастру у Одеській області стосовно отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища орієнтовною площею

12,9 га, за рахунок земель державної власності, розташованих на території Мирненської сільської ради, Біляївського району, Одеської області за межами населеного пункту.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів (Бєдний О.М.)

 

Сільський голова В.М.Мокрицький

 

17 травня 2016 року

№ -УІІ