Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
проект РІШЕННЯ
ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

 

Про встановлення місцевих податків

та затвердження Порядків їх справляння.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ,ХІІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України,враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів від 17 травня 2016 року протокол № 5сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Мирненської сільської ради податок на майно, який складається з:

1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 1.

1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 2.

1.3. Плати за землю в частині земельного податку та затвердити Порядок її справляння згідно з додатком № 3.

2.Встановити на території Мирненської сільської ради єдиний податок та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 4.

3.Вважати таким що втратили чинність рішення Мирненсьокої сільської ради “Про затвердження ставок місцевих податків” від 22 квітня 2013р.№343-УІ, “Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та затвердження “Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Мирненської сільської ради””від 27 січня 2015р.№547-УІ, “Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю по Мирненській сільській раді” від 25 червня 2015року № 588-УІ, “ Про встановлення на території Мирненської сільської ради ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців” від 29 грудня 2011р.№191-УІ.

4.Постійній комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./ опублікувати дане рішення на офіційному сайті Мирненської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./.

Сільський голова В.М.Мокрицький

 

№ -VII

травня 2016 року

Додаток №1

до рішення Мирненської сільської ради від 27.05.2016 р.№Порядок

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.1.Платники податку

  1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житловоїта/або нежитлової нерухомості.

   1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.Об’єкт оподаткування

  1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

   2.1.1Об'экти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

   2.1.1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

   а) житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житлові будинки садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних(нежитлових) приміщень;

   б) прибудова до житлового будинку- частка будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і має з основною частиною будинку одну(або більше) спільну капітальну стіну;

   в) квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

   г) котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибної ділянкою;

   г”) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

   2.1.1.2 Садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

   2.1.1.3 Дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

   2.1.2 Об'єкти нежитлової нерухомості — будівлі, приміщення, що не віднесені до законодавства до житлового фонду.У нежитловій нерухомості виділяють:

   а) будівлі готельні — готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

   б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

   в) будівлі торгівельні — торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, автозаправочні станції, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування та таке інше;

   г)гаражі — гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

   д) будівлі для публічних виступів(казино, ігорні будинки);

   господарські(присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні,трансформаторні підстанції тощо;

   є)інші будівлі

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

з) об'єкти нерухомості, що перебуввають у власності релігійних організацій, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3.База оподаткування

  1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється ДПІ у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

   3.2 Пільги із сплати податку

   База опадаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується :

   а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

   б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв.метрів;

   в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/кватрир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) — на 180 кв. метрів.

   Сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об''єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої статутами. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Таке зменшення надається раз за кожний базовий податковий (звітний) період(рік).

   Пільги з податку, що сплачуються з об'єктів нерухомості для фізичних осіб не надаються на: об'єкт/об'єкти опадаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів(здаютьс в оренду, лізинг,позичку, використовуються у підприємницької діяльності)

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування. Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного конролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стсовно пільг, наданих ними відповідно до цього пункту.

4.Ставка податку

Встановити ставки податку об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об'єктів нерухомості у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а саме :

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень - для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб - 2%

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;- для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб – 2%

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання -для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб – 2%

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою - для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб – 2%

г”)садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків- для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб — 2%

д) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку - для юридичних осіб- 3%, для фізичний осіб — 2%

об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду :

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку для юридичних осіб – 0,5%, для фізичних осіб -0,3%

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей- для юридичних осіб -0,5%, для фізичних осіб – 0,3%

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування-для юридичних осіб - 0,5%, для фізичних осіб – 0,3 %

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки- для юридичних осіб - 0,5%, для фізичних осіб – 0,3 %

д).будівлі промислові та склади для юридичних осіб - 0,5%, для фізичних осіб – 0,3 %

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; для юридичних осіб - 0,5%, для фізичних осіб – 0,05%

ж) автозаправочні станції: для юридичних осіб - 0,5%, для фізичних осіб – 0,3%з) інші будівлі"- для юридичних осіб - 0,5% для фізичних осіб – 0,3%

5. Податковий період

 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на територіїМирненської сільської ради проводиться ДПІ у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:

1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті Податкового Кодексу та відповідної ставки податку;

2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті Податкового Кодексу та відповідної ставки податку;

3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті Податкового Кодексу та відповідної ставки податку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б” і “в” цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 1. за наявності у власника платника податку об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м.для квартирита/або 500 кв.м. для будинку, сума податку складає 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

  Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті Податкового кодексу та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цьго ж року подають ДПІ у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статею 46 Податкового Кодексу з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного(нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою- платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.Строк та порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Мирненської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості черех каси сільських(селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формуваннятериторії громад, за квітанцією про прийняття податків.

 

Сільський голова В.М.Мокрицький