Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
проект РІШЕННЯ
ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

Про затвердження плану діяльності 

 

сільської ради з підготовки проектів 

 

регуляторних актів на 2016 рік 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 9, 12 розділу І, розділу УІ Податкового кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів від 17 травня 2016 року протокол № 5 сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території Мирненської сільської ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості ( з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

2. Затвердити Порядок справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з додатком № 1.

3. Вважати таким що втратило чинність рішення Мирненської сільської ради “Про встановлення ставки акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання підакцизних товарів на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області” від 27 січня 2015року № 554-УІ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./.

Сільський голова В.М.Мокрицький

№ -VII

27 травня 2016 року

Додаток до рішення

від ________ р.№ -УІІ

Порядок

справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

1.Платники податку

Особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать:

1) пиво;

2) алкогольні напої;

3) тютюнові вироби,тютюн та промислові замінники тютюну;

4) нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

3.База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

4.Ставка податку

 Ставка податку для підакцизних товарів становить 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

5.Порядок обчислення суми податку

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів  визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставки податку, відповідно до розділу 4.

6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

7.Строк та порядок сплати податку.

Суми податку перераховуються до бюджету Мирненської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа – суб’єкт господарюванняроздрібної торгівлі підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органом державної податкової служби за місцем знаходження пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць в якому здійснюється господарська діяльність.

Суб’єкт господарюванняроздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою порядком, встановленою статтею 46 Податкового кодексу України.

Сільський голова В.М.Мокрицький