Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
проект РІШЕННЯ
ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

 

Про затвердження Положення про порядок надання

земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

на території Мирненської сільської ради

 

Керуючись ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,розглянувши висновки та пропозиції робочої групи з питань благоустрою Біляївського району Одеської області (голова Адаманов Е Б.), АКТ перевірки достоірності звітних даних, поданих до Біляївської РДА по Індикаторах спроможності громад від 19 травня 2016року ,

Мирненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів/голова Бєдний О.М./.

 

 

Сільський голова В.М.Мокрицький

 

17 травня 2016 року

№ -УІІ

Додаток до рішення сесії

від 17.05.2016року № -УІІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Мирненської сільської ради»

Положення про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності Мирненської сільської ради (далі за текстом – Положення) розроблене з метою запобігання зловживань на місцевому ринку земель, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями , задоволення потреб територіальної громади та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд.

 

Положення регулює порядок надання у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності з дотриманням принципів законності, ефективності користування та розпорядження земельними ділянками, врахування громадських та приватних інтересів, забезпечення цільового використання земельних ділянок.

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства:

Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і регулює порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво.

1.2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва визначаються Генеральним планом розвитку , відповідно до детального плану забудови території сіл Мирне та Широка Балка та виділяються, в першу чергу, громадянам, які зареєстровані на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області .

1.3. Порядок надання земельних ділянок стосується виключно вільних від забудови земельних ділянок та громадян, які не використали право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд.

1.4. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для будівництва індивідуальних житлових будинків, встановлюються сільською радою у відповідності до Генерального плану розвитку сіл, але не більше 0,1 га .

1.5. Вільні земельні ділянки, передбачені Генеральним планом під індивідуальне житлове будівництво за погодженням постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів по розгляду заяв громадян, які мають потребу у земельній ділянці для будівництва індивідуальних житлових будинків та на підставі рішення сільської ради надаються у власність відповідно до списків обліку громадян на одержання земельної ділянки.

 

2.Облік громадян, які бажають одержати земельні ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

та надання громадянам земельних ділянок

2.1. Для взяття на облік на одержання земельної ділянки громадяни подають до сільської ради відповідну заяву на ім'я сільського голови.

До заяви додаються:

- копія паспорта та ідентифікаційного номеру ;

- документи, які підтверджують право на пільги;

- довідка про склад сім'ї.

2.2. Зареєстровані заяви з доданими документами передаються на розгляд постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів/голова Бєдний О.М./для прийняття рішення про включення до списків обліку громадян на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель або про відмову про включення до такого списку з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради.

2.3. Списки громадян формуються за такими категоріями: громадяни, які мають право на позачергове отримання земельної ділянки, громадяни, які мають право на першочергове отримання земельної ділянки та громадяни із загального списку.

2.4.Черговість визначається за днем подання громадянином відповідної заяви та документів.

Право на позачергове одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та потребують поліпшення житлових умов мають:

- громадяни, що набули статусу учасника антитерористичної операції (АТО), сім’ї загиблих учасників АТО, а також учасники бойових дій з числа учасників АТО;

- громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І, II категорії (відповідно до п. 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Право на першочергове одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та потребують поліпшення житлових умов мають:

- громадяни, які віднесені до категорії учасників бойових дій (відповідно до п. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ;

- діти війни (відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»);

2.5. Земельні ділянки розподіляються в такому співвідношенні:

60 % - для громадян загального списку;

22 % - для громадян, які мають право на позачергове одержання земельних ділянок ;

15 % - для громадян, які мають право на першочергове одержання земельних ділянок;

3% - резерв (земельні ділянки для учасників антитерористичної операції). Земельні ділянки з резерву виділяти після завершення антитерористичної операції.

3. Умови щодо надання земельних ділянок для будівництва та

обслуговування індивідуального житлового будинку

3.1. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку надаються заявникові один раз (згідно ст.116 Земельного кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації та за умови забезпеченості житловою площею нижче нормативної.

3.2. Громадянин, який не здійснив приватизацію, вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому сільська рада приймає рішення про відчудження земельної ділянки та зараховує її до фонду земель житлової та громадської забудови.

 

3.3Сільська рада забезпечує вільний доступ до списків громадян, що перебувають у загальній черзі, та окремих списків осіб, що користуються правом позачергового або першочергового отримання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому числі шляхом розміщення списків для загального відома у приміщенні сільської ради.

 

    1. Зняття з обліку відбувається після отримання громадянином документа що посвідчує право власності на на земельну ділянку, надану у порядку безоплатної її приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

 

 

 

4.Громадяни, які не бажають отримувати запропоновану земельну ділянку, мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського голови. У цьому випадку громадянин знімається з обліку.

 


5. У виключних випадках, за поданням виконавчого комітету сільської ради, сільська рада може надати окремим категоріям громадян поза чергою не більше 5 % від загальної кількості земельних ділянок, що надаються протягом календарного року для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

 


До таких категорій громадян віднести: багатодітні сім’ї (у яких виховується 5 та більше дітей віком до 18 років); громадян, які підпадають під дію Закону України ”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

 


Сільський голова В.М.Мокрицький